“Uspostava trening sustava za dobro upravljanje na lokalnoj i regionalnoj razini”

Program osposobljavanja Dobro upravljanje za lokalne i regionalne lidere, prvi takve vrste u Hrvatskoj, namijenjen je županima, zamjenicima župana, gradonačelnicima, zamjenicima gradonačelnika i pročelnicima upravnih odjela u gradovima i županijama. Program je usmjeren na sveobuhvatno jačanje kompetencija za dobro upravljanje te obuhvaća područja strateškog upravljanja organizacijom i ljudima, kreiranja politika i donošenja odluka, upravljanja proračunom jedinica lokalne i regionalne samouprave, javne nabave, antikorupcije i sukoba interesa, državnih potpora, javnih politika te EU politika i financijskih instrumenata. Jačanjem kapaciteta tijela javne uprave na regionalnoj i lokalnoj razini u obavljanju njihovih uloga i dužnosti pružit će se potpora provedbi reformskih inicijativa u javnoj upravi u Republici Hrvatskoj.

Skip to content