Webinar- Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava

Online edukacija za korisnike bespovratnih sredstava iz Poziva:
„Drugi poziv za sufinanciranje unapjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa”; „ Poziv za sufinanciranje osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih
prijelaza”, Revitalizacija vrelovodne mreže s ciljem smanjenja energetskih gubitaka i povećanja učinkovitosti sustava toplinarstva u Gradu Zagrebu”, „Izgradnja nacionalne agregacijske širokopjasne infrastrukture i povezivanje ciljanih javnih korisnika”, „Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb“, „Mobilnost urbane aglomeracije Split – Razvoj sustava javnih bicikala na području UAS-a“, Otvorene znanstvene infrastrukturne platforme za inovativne primjene u gospodarstvu i društvu – O-ZIP, Sustav start-up inkubatora na području urbane arlomeracije Rijeka, ITU Rijeka Sustav poduzetničkih zona, „Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara”, „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema“, „Investicije u razvoj poslovne infrastrukture i poduzetničkih inkubatora na Urbanom području Pula”; „Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja”

Skip to content