Zajednički projekti Europske unije i Hrvatske za Tehničku pomoć u poslovnim statistikama

Projekti su namijenjeni razvoju i usklađivanju sljedećih statističkih područja sa zahtjevima europskog statističkog sustava:

  • Kratkoročne statistike – Indeksi proizvođačkih cijena usluga,
  • Energetske statistike – finalna potrošnja energije u kućanstvima i finalna potrošnja energije u uslužnom sektoru,
  • Statistike građevinarstva,
  • Modernizacija poslovnih statistika,
  • Izrada dokumentacije o kvaliteti.

Provedbom projekta povećan je statistički kapacitet DZS-a. Rad u navedenim područjima sigurno će utjecati na buduću predodžbu javnosti o službenoj statistici u Hrvatskoj zbog očekivanog učinka koji će taj rad imati na razne procese odlučivanja u Republici Hrvatskoj koji koriste podatke dobivene od poslovnih subjekata i stanovništva.

Projekt je ispunio svoju svrhu postupnog povećavanja sposobnosti Republike Hrvatske da ispuni svoje obveze u području statistike, kako za potrebe Vlade RH, tako i za potrebe usklađivanja s međunarodnim statističkim standardima.

Skip to content