Započeo novi twinning projekt

Očekivani rezultati projekta su: revidirana Nacionalna strategija Integriranog upravljanja granicom u skladu s europskim konceptom Integriranog upravljanja granicom te revidiran Akcijski plan za integrirano upravljanje granicom utemeljen na revidiranoj Nacionalnoj strategiji. Ova dva dokumenta od ključne su važnosti za daljnju pripremu Hrvatske u procesu pristupanja schengenskom prostoru.

Skip to content