Zatvoren twinning light projekt "Unapređenje izvješćivanja o okolišu Republike Hrvatske"

Opći cilj projekta bio je pružiti potporu zaštiti okoliša u Republici Hrvatskoj jačanjem kapaciteta Agencije za zaštitu okoliša. Ovo je ostvareno na način da su projektom osigurane preporuke za nadogradnju Registra onečišćavanja okoliša za potrebe izvješćivanja po zahtjevima PRTR Uredbe, omogućena kontinuirana dostava tzv. near to real time podataka za ozon s dviju postaja državne mreže za praćenje kakvoće zraka, te dane preporuke nužne za implementaciju INSPIRE direktive u dijelu koji se odnosi na podatke iz sektora okoliša.

Skip to content