Završetak twinning light projekta Ministarstva pravosuđa

Provedba projekta se odvijala od kolovoza 2012. godine do ožujka 2013. godine. Ukupna vrijednost projekta je 229.941,33 EUR, od čega je 90% financirano iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), a 10% putem nacionalnog sufinanciranja.

Skip to content