SAFU | Središnja agencija za financiranje i ulaganje


Primjeri EU projekata u Hrvatskoj

Vijesti i najave

Sve vijesti

23ruj
2014

Jačanje kapaciteta Ministarstva vanjskih i europskih poslova u obavljanju uloge nacionalnog koordinatora EU poslova

U suradnji s Predstavništvom Europske komisije u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova održana je svečanost Twinning Light projekta „Jačanje kapaciteta Ministarstva vanjskih i europskih poslova u obavljanju uloge nacionalnog koordinatora EU poslova“ koji je bio financiran sredstvima IPA 2010.

Opširnije

18ruj
2014

Održana Otvorena vrata „Usporedba PRAG-a sa zakonodavstvom javne nabave Republike Hrvatske“

U prostorijama Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, u četvrtak 18. rujna 2014. godine u okviru programa edukacije Otvorena vrata održana je radionica na temu Usporedba PRAG-a sa zakonodavstvom javne nabave Republike Hrvatskekoju je održao gosp. Zvonimir Marić, voditelj Odjela I u Uredu za pripremu i provedbu projekata iz programa IPA I i Prijelaznog instrumenta.

18ruj
2014

Jačanje kapaciteta MUP-a u suzbijanju kibernetičkog kriminala

Jačanje kapaciteta Ministarstva unutarnjih poslova u suzbijanju kibernetičkog kriminala započelo je danas kroz istoimeni projekt financiran u sklopu Programa Europske unije za Hrvatsku IPA, koji zajednički provode Ministarstva unutarnjih poslova Kraljevine Španjolske, Republike Austrije i Republike Hrvatske. Projekt je dio twining instrumenta koji je pokrenula Europska komisija s ciljem pružanja pomoći zemljama korisnicama u jačanju njihovih administrativnih kapaciteta za provedbom pravne stečevine EU.

Opširnije

Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541