SAFU | Središnja agencija za financiranje i ulaganje


Primjeri EU projekata u Hrvatskoj

Vijesti i najave

Sve vijesti

25stu
2015

“Mehanizmi prekogranične suradnje u EURES-u”

Hrvatski zavod za zapošljavanje održao je svečano zatvaranjeTwinning Light projekta “Mehanizmi prekogranične suradnje u EURES-u” financiranog u sklopu Programa Europske unije za Hrvatsku IPA. Opći je cilj ovoga projekta jačanje prekogranične mobilnosti i slobodnog kretanja radne snage u Europi, a njegova je svrha podržati HZZ u razvoju i provedbi prekograničnih EURES aktivnosti te promovirati prekograničnu mobilnost i suradnju.

Opširnije

25stu
2015

Jačanje znanja za Ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu (OPEM)

Završen je twinning light projekt “Jačanje stručnih znanja i tehničkih kapaciteta svih relevantnih ustanova za Ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (OPEM)” koji financira Europska unija. Projekt su proveli Hrvatska agencija za okoliš i prirodu i Austrijska agencija za okoliš.

Opširnije

20stu
2015

Javni natječaj za zapošljavanje

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije raspisala je Javni natječaj za zapošljavanje u Službi za pravne poslove. Više informacija pogledajte ovdje.

Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541