10 regionalnih koordinatora dobilo bespovratna sredstva iz EU fondova

Bespovratna sredstva dodjeljuju se u okviru Poziva na iskaz interesa regionalnim koordinatorima za dodjelu bespovratnih sredstava iz prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Regionalni koordinatori će dobivena sredstva utrošiti za  jačanje i razvoj mreže podrške (potencijalnim) prijaviteljima i korisnicima EU fondova iz redova javnopravnih tijela, kroz savjetodavnu potporu u pogledu pripreme i provedbe projekata, informiranje šire javnosti o mogućnostima i provedbi EU fondova, potporu jačanju kapaciteta (potencijalnih) korisnika za pripremu i provedbu projekata i jačanje kapaciteta regionalnih koordinatora za pružanje podrške javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata.
Vrijednost potpisanih ugovora iznosi 13.842.924,03 kuna, od čega se 85% sufinancira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, a 15% je udio nacionalnog sufinanciranja.
Nakon potpisivanja ugovora u Osijeku s 11 regionalnih koordinatora, u hotelu Kurija Janković u Lukaču su potpisani ugovori s  preostalih 10 regionalnih koordinatora. Slijedi popis regionalnih koordinatora i iznosi dodijeljenih sredstava:

RB Naziv prijavitelja Ukupna vrijednost (HRK)
1. Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. 1.477.223,40
2. Razvojna agencija Ličko-senjske županije-LIRA 1.167.058,34
3. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima 1.498.301,67
4. Zagorska razvojna agencija d.o.o. 1.427.700,07
5. Javna ustanova za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije RERA S.D. 1.499.567,03
6. Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. 1.365.610,96
7. Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije 1.411.535,15
8. Razvojna agencija Karlovačke županije Karla d.o.o. 1.037.329,67
9. VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije 1.498.500,00
10. DUNEA d.o.o., za regionalni razvoj i poslovne usluge 1.460.097,74
UKUPNO: 13.842.924,03
Skip to content