"Antikorupcijske mjere u provedbi politika javne nabave"

Cilj projekta: ojačati kapacitete lokalnih zajednica kako bi uskladili svoje aktivnosti s hrvatskim zakonodavstvom u području javne nabave i antikorupcije te uspješno primijenili najbolje prakse iz Europske unije vezane uz principe dobrog upravljanja. Također, cilj projekta bio je i pomoći ciljanim zajednicama da provode procedure javne nabave na transparentniji, otvoreniji i odgovorniji način.

Skip to content