Daljnje poboljšanje institucionalnih kapaciteta svih prekršajnih sudova

Očekivani rezultati:

 • Analiza postojećih poslovnih procesa na prekršajnim sudovima i implementacija novih poslovnih procesa
 • Koncentracija i centralizacija poslovnih procesa sukladno najboljim EU praksama i implementacija istih na deset odabranih prekršajnih sudova
 • Pojačana suradnja administrativnih tijela; policije, prekršajnih sudova i Ministarstva pravosuđa u razmjeni informacija u sklopu lanca prekršajnog postupka
 • Napravljena analiza rješavanja zaostataka i definiran Akcijski plan za rješavanje zaostataka
 • Ojačan
  podsistem objave prekršajne sudske prakse
 • Izrađen popis opreme i analiza troškova/koristi zagrada prekršajnih sudova te Akcijski plan za sve zgrade prekršajnih sudova kako bi se uskladili s EU standardima infrastruktura sudskih zgrada

Projekt se sastoji od tri komponente:

 • Reinženjering poslovnog procesa i suradnja u razmjeni informacija u prekršajnom pravosudnom lancu
 • Rješavanje zaostataka i objava sudske prakse
 • Analiza i definicija financijskih sredstava i potrebnog vremena za poboljšanje trenutnih uvjeta zgrada prekršajnih sudova

Stručnjaci iz Hrvatske, Njemačke i Slovenije će u sklopu prve komponente implementirati novosti u sudskom poslovnom procesu kako bi se suce oslobodilo nepotrebnih radnji i poboljšala učinkovitost prekršajnih sudova. Ostale komponente će se temeljiti na smanjenu zaostataka, objavi prekršajne sudske prakse na internetu, te poboljšanju uvjeta rada na prekršajnim sudovima.

Ovaj projekt je nastavak CARDS projekata koji se odnose na jačanje pravosuđa te ističe angažiranost EU u pomoći Hrvatskoj da slijedi Europske standarde u ovom području i nakon zatvaranja Poglavlja 23 „Pravosuđe i temeljna prava“.

Skip to content