Daljnje poboljšanje institucionalnih kapaciteta svih prekršajnih sudova

Ciljevi ovog twinning projekta vrijednog 900.000 € (oko 6,9 mil. HRK) bili su reinženjering poslovnih procesa i poboljšanje suradnje u razmjeni informacija u prekršajnom pravosudnom lancu, rješavanje zaostataka i objava sudske prakse, te analiza i definicija financijskih sredstava i potrebnog vremena za poboljšanje trenutnih uvjeta u zgradama prekršajnih sudova. Provedba projekta dugog 27 mjeseci započela je 1. listopada 2012. godine i službeno će završiti 31. prosinca 2014. godine. Na projektu su, uz Visoki prekršajni sud i ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, sudjelovale dvije ključne institucije koje su također dio prekršajnog postupka, Ravnateljstvo policije i Državni inspektorat.

Projekt je sufinanciran od strane Europske unije kroz IPA 2009 program i nastavak je CARDS projekta usmjerenog na jačanje pravosuđa u fazi pristupanja Hrvatske u Europsku Uniju. Unutar tri projektne komponente ostvareni su sljedeći rezultati: provedena je analiza postojećih poslovnih procesa na prekršajnim sudovima i implementirani su novi, poslovni procesi su koncentrirani i centralizirani sukladno najboljim EU praksama, te su implementirani na deset odabranih prekršajnih sudova, pojačana je suradnja administrativnih tijela: policije, prekršajnih sudova i Ministarstva pravosuđa u razmjeni informacija u sklopu prekršajnog pravosudnog lanca, napravljena je analiza rješavanja zaostataka i definiran je Akcijski plan za rješavanje zaostataka, ojačan je podsistem objave prekršajne sudske prakse, te je izrađen popis opreme i analiza troškova/koristi zgrada prekršajnih sudova kao i Akcijski plan za sve zgrade prekršajnih sudova kako bi se uskladili s EU standardima infrastrukture sudskih zgrada.

Stručnjaci iz Njemačke i Slovenije su u suradnji s kolegama iz Hrvatske, u sklopu prve komponente, implementirali novitete u sudskom poslovnom procesu kako bi se suce oslobodilo nepotrebnih radnji i poboljšala učinkovitost prekršajnih sudova. Ostale komponente bile su usmjerene na smanjenje zaostataka, objavu prekršajne sudske prakse na Internetu, te poboljšanje uvjeta rada na prekršajnim sudovima.

Rezultati zakonskih izmjena iz 2013. godine, koje su donijele promjene u procesu rada na prekršajnim sudovima, a temeljene su na preporukama CARDS projekta, su impresivni. Broj primljenih predmeta u 2013. godini na nivou prvostupanjskih prekršajnih sudova smanjio se za 6% u odnosu na 2012. godinu s jasnim očekivanim trendom smanjenja za gotovo 40% u 2014. godini. Krajem listopada 2014. godine prvostupanjski prekršajni sudovi imali su manje od 100.000 neriješenih predmeta, što je za 45% manje od broja neriješenih predmeta na početku 2012. godine kada ih je bilo 183.500. Očekivano se vrijeme rješavanja predmeta na prvostupanjskim prekršajnim sudovima po CEPEJ metodologiji (Komisija Vijeća Europe za učinkovitost pravosuđa) smanjilo sa 6,7 na 4,9 mjeseci i približava se ciljnoj vrijednosti od 3 mjeseca.

Projekt dokazuje da je uz punu potporu i suradnju svih glavnih sudionika moguće iskoristiti sinergijske učinke koji omogućavaju promjene u zakonodavstvu, organizaciji i informacijskoj tehnologiji. Dobre prakse iz pojedinih europskih zemalja koje su bile implementirane u izmjene i dopune Prekršajnog zakona, u drugačiju organizaciju rada na određenim prekršajnim sudovima i u novi informacijski sustav za upravljanje prekršajnim predmetima (JCMS) stavljaju nove izazove pred hrvatsko pravosuđe te dokazuju da je usmjerenim mjerama moguće bitno smanjiti opterećenje sudova, ubrzati procese rada na sudovima i poboljšati upravljanje sudovima. Od Ministarstva pravosuđa i predsjednika pojedinih sudova se očekuje da će se uhvatiti u koštac s tim mjerama i na taj način doprinijeti napretku sudovanja u Hrvatskoj.

Skip to content