Edukacija o provedbi projekata u okviru Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Skip to content