• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

17.9.2019. - Edukacije

Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava

Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava na temu „Nepravilnosti i najčešći problemi u provedbi projekata“ u okviru Poziva:
• Unaprjeđivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1
• Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1
• Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1
• Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti
• Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama/dnevnim kirurgijama
• „ITU – Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt"
• „ITU – Kuća Tambure – Slavonska notna bajka – infrastrukturni radovi“
• Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija

Skip to content