Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava

Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava na temu „Nepravilnosti i najčešći problemi u provedbi projekata“ u okviru Poziva :
• „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“
• „Uspostava Centra dijeljenih usluga“
• „Poboljšanje isplativosti i pristupa bolničkoj skrbi za ranjive skupine – faza 2“
• "Integrirani program – Interpretacijski centar Ivana Brlić Mažuranić"
• „Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova malih gradova na ratom pogođenim područjima“
• „Provedba Intervencijskog plana Grada Benkovca, Petrinje, Knina, Belog Manastira i Općina Darda“
• „Razvoj E-usluga“
• „Tehnička pomoć OP KiK 2014-2020“

Skip to content