• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

21.10.2021. - Edukacije

Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava

Edukacija za korisnike bespovratnih sredstava u okviru Poziva: Financijskoj agenciji za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10: Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”

Skip to content