Edukacija za korisnike iz Nacionalnih parkova i parkova prirode

Tema edukacije odnosila se prvenstveno na aktualnosti u provedbi projekata pri čemu su obrađene teme o provedbi postupaka nabave, izmjenama ugovora, nepravilnostima u postupcima javne nabave i provedbi ugovora o radovima.

Nakon edukacije održani su mnogobrojni sastanci s predstavnicima Nacionalnih parkova i Parkova prirode.

Skip to content