EK povjerila Hrvatskoj upravljanje I komponente programa IPA

IPA je pretpristupni program kojeg Europska unija u sklopu financijskog okvira za razdoblje od 2007. do 2013. godine stavlja na raspolaganje zemljama-kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU. Taj program je zamijenio prijašnje financijske instrumente (CARDS, Phare, ISPA i SAPARD) i objedinio ih u jedan instrument.

IPA se sastoji od pet komponenata:

I          Pomoć u prijelaznome razdoblju i izgradnja institucija. Ova komponenta je nasljednik CARDS i Phare programa, a cilj joj je pružiti potporu hrvatskim institucijama u provođenju reformi u pravosuđu i ispunjavanju kriterija za članstvo u EU;

II         Svrha prekogranične suradnje je pojačati suradnju sa susjednim zemljama i pomoći u rješavanju problema vezanih uz pogranična područja;

III          Komponenta regionalni razvoja sastoji se od kapitalnih ulaganja u prometnu infrastrukturu i infrastrukturu zaštite okoliša. Također uključuje i mjere uvedene kako bi se potakla gospodarska aktivnost u slabije razvijenim područjima Hrvatske.

IV          Cilj komponente razvijanja ljudskih resursa je poboljšati ljudske resurse u Hrvatskoj djelovanjem na području obrazovanja i zapošljavanja. Ova komponenta preteča je Europskog socijalnog fonda.

V          Komponenta ruralnog razvoja podupire gospodarsku aktivnost na području poljoprivrede i proizvodnje hrane, uključujući i razvoj i unaprjeđenje ruralne infrastrukture.  

Instrument IPA oblikovan je tako da pripremi zemlje kandidate za onu vrstu financijske potpore koju će moći dobiti od strukturnih i poljoprivrednih instrumenata nakon pristupanja EU. Financijska pomoć koju Hrvatska prima kroz IPA slična je onoj koju zemlje članice primaju kroz strukturne instrumente. Kako bi se osigurala uspješnost ovog procesa, institucije, njihovo osoblje, resursi i radne procedure provjereni su u sklopu procesa akreditacije kojeg su revizijske službe Europske komisije provele u svibnju i lipnju ove godine. Taj je proces potvrdio da je Hrvatska sposobna provoditi programiranje, javne natječaje i IPA. U postupku javne nabave, potrebno je primjenjivati najstrože standarde nepristranosti, povjerljivosti i jednakog tretiranja ponuđača, kao i izbjegavati sukob interesa. Kako bi se osigurala najbolja vrijednost za javni novac i na minimum smanjile pogreške, Delegacija Europske komisije u Zagrebu ispitivat će pomoću detaljnog, na propisima temeljenog ex ante kontrolnog mehanizma natječajne postupke koje provode hrvatske vlasti. Kad hrvatska provedbena tijela dosegnu potrebne standarde kvalitete u upravljanju fondovima EU, Komisija će prestati obavljati svoju kontrolnu funkciju. To bi se trebalo dogoditi najkasnije u vrijeme pristupanja Hrvatske Europskoj uniji.

Donesena odluka odnosi se na Komponentu I IPA. Slične odluke za komponente II, III i IV očekuju se krajem studenog. Zbog složenosti struktura i procedura koje je potrebno uvesti, pripreme za komponentu V su dugotrajnije, pa se odluka o prepuštanju upravljanja tok komponentom očekuje u prvoj polovici 2009. godine. 

Skip to content