Ex-ante evaluacija programskih dokumenata i jačanje evaluacijskih kapaciteta za EU fondove u post-pristupnom razdoblju

Postignuti rezultati ovog projekta su:

–       Ex-ante evaluacija Nacionalnog strateškog referentnog okvira (NSRO);

–       Ex-ante evaluacija Operativnih programa (OP) za razdoblje od 2007 – 2013. godine (promet, okoliš, regionalna konkurentnost i razvoj ljudskih resursa)  te Operativnog programa za povlačenje sredstava iz Europskog fonda za ribarstvo;

–       Interim evaluacije operativnih programa u sklopu III. i IV. komponente te preliminarne procjene logike intervencija u sklopu programiranja za financijsku perspektivu EU za razdoblje od 2014 – 2020. godine;

–       Prijedlog nacionalnog evaluacijskog sustava;

–       Osmišljen je i proveden program obuke koji se sastoji od 24 jedinice i 8 modula;

–       Uspostavljena je međuresorna Evaluacijska radna skupina;

–       Izrađen je niz operativnih dokumenata i smjernica kao što su: Smjernice za izradu opisa poslova (Terms of Reference) za pronalazak stručnjaka za evaluaciju i za izradu evaluacijskih planova za razdoblje od 2014. -2020. godine, 6 evaluacijskih planova za OP-ove i NSRF za 2013., revidirana nacionalna Evaluacijska strategija te Priručnik za evaluaciju.

Skip to content