FMC Modul 12 "Upravljanje rizicima"

Program izobrazbe Financijsko upravljanje i kontrola EU fondova (FMC EU fondova)

Skip to content