FMC Modul 3 "Osnove praćenja i evalaucija"

Program izobrazbe Financijsko upravljanje i kontrola EU fondova (FMC EU fondova)

Skip to content