FMC Modul 4 "Natječaj, evalacija i ugovaranje"

Program izobrazbe Financijsko upravljanje i kontrola EU fondova (FMC EU fondova)

Skip to content