• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

31.10.2014. - Edukacije

FMC Modul 4 "Natječaj, evalacija i ugovaranje"

Program izobrazbe Financijsko upravljanje i kontrola EU fondova (FMC EU fondova)

Skip to content