Fond za ulaganje u znanost i inovacije, faza II

Postupak dodjele bespovratnih sredstava i tehničke pomoći provela je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.Ukupno je ugovoreno 19 projekata koji će razvijati nove tehnologije u raznim sektorima istraživanja, razvoja i inovacija kao temelj za razvoj hrvatskog gospodarstva. Ukupna vrijednost sheme iznosi cca 11,2 milijuna eura (od čega je 7.6 € udio EU-a, a 3,6 € vrijednost nacionalnih sredstava). Uz shemu za dodjelu bespovratnih sredstava ugovoren je i projekt tehničke pomoći kojim će se korisnicima bespovratnih sredstava pružati kontinuirana pomoć tijekom provedbe projekata. Ukupna vrijednost projekta tehničke pomoći je 279.500,00 eura (od čega je 237.575,00 € udio EU-a, a 41.925,00 € vrijednost nacionalnih sredstava). Cilj druge faze projekta SIIF je podržati aktivnosti komercijalizacije istraživačkih rezultata i transfera tehnologija visokoškolskih ustanova i javnih istraživačkih organizacija kako bi se pridonijelo održivome regionalnom razvoju i konkurentnosti gospodarskih sektora visoke dodane vrijednosti. Važna nadogradnja projekta SIIF u drugoj fazi je poticanje javnih visokoškolskih ustanova i javnih istraživačkih organizacija na realizaciju kolaborativnih projekata s poslovnim sektorom.

Skip to content