Hrvatskoj iz pretpristupnih programa 489,6 milijuna eura

Najviše sredstava, 260 milijuna eura, Hrvatskoj je dodijeljeno iz programa CARDS, a riječ je o programu koji je pokrenut 2000. godine kao jedinstveni instrument pomoći koji zamjenjuje druge druge mehanizme pomoći namijenjene jugoistočnoj Europi.

Slijedi PHARE program sa 132,6 milijuna eura, koji je nastao 1989. godine kao pretpristupni instrument namijenjen zemljama kandidatkinjama iz srednje i istočne Europe.

Iz ISPA-e (pretpristupnog programa za infrastrukturne projekte u zaštiti okoliša i transportu) Hrvatskoj je dodijeljeno 60 milijuna eura, a iz SAPARD-a (programa za pomoć razvoju poljoprivrede) 25 milijuna eura. Program PHARE CBC namijenjen prekograničnoj suradnji sudjelovao je sa 12 milijuna eura.

Po godinama, Hrvatskoj je od 2001. do 2006. najviše sredstava iz pretpristupnih fondova odobreno 2006. godine, u iznosu od 127,1 milijun eura.

Novi pretpristupni instrument koji objedinjuje sve dosadašnje programe je IPA, rečeno je na brifingu, a taj se program sastoji od pet komponenata koje su zapravo nastavci dosadašnjih programa.

Osnovni ciljevi IPA-e su pomoć državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama u usklađivanju s europskom pravnom stečevinom i njezinoj provedbi te u pripremama za korištenje Strukturnih i kohezijskih fondova.

Hrvatskoj je prema prikazanim podacima iz IPA-e za razdoblje od 2007. do 2010. godine namijenjeno 589,9 milijuna eura. Najviše – 198,7 milijuna eura je iz komponente IPA-e za regionalni razvoj, a slijedi komponenta ‘pomoć u tranziciji i izgradnji institucija’ – 178,1 milijun eura.

U Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU-a napominju da je Hrvatska Europskoj komisiji predala zahtjeve za prijenos ovlasti na RH sredstvima iz komponenti IPA-e osima za IPARD (nastavak SAPARD-a) te da se odluke Komisije o spremnosti hrvatske administracije za upravljanje IPA programom očekuju do studenog ove godine. (Hina) 

Skip to content