Hrvatskoj odobreno 10,6 milijuna eura iz EU fondova za razminiranje

Ukupan iznos od 10,64 milijuna eura iskoristit će se za financiranje aktivnosti razminiranja uz granicu s Bosnom i Hercegovinom u Ličko-senjskoj, Sisačko-moslavačkoj i Zadarskoj županiji čime će se osigurati sigurnosni aspekti rada službenih osoba koje brinu o sigurnosti granice.
U Sisačko-moslavačkoj županiji aktivnosti će se nastaviti spajanjem na već razminirane površine u okviru IPA 2013 projekta, što će doprinijeti osiguranju preduvjeta za obnovu i razvoj socio-ekonomske infrastrukture koja je uništena u domovinskom ratu.
Prvi u nizu ugovora u vrijednosti 1.376.471 eura je već potpisan 23. studenog 2016. godine između Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) i Hrvatskog centra za razminiranje (HCR) za provedbu projekta u općini Dvor u Sisačko–moslavačkoj županiji, a planirano trajanje je 15 mjeseci.

Skip to content