Intervju ravnatelja Petrica za Virovitički list

Intervju prenosimo u cijelosti.

Na početku našeg razgovora, molim Vas predstavite nam SAFU i njegovu ulogu u financijskoj perspektivi 2014-2020.?

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije započela je s radom 2008. godine i jedno je od tijela u sustavu upravljanja programima i projektima koji se u RH financiraju iz proračuna Europske unije.

U okviru OPKK 2014.-2020., SAFU ima ulogu Posredničkog tijela razine 2 za većinu specifičnih ciljeva iz devet Prioritetnih osi te je zadužena za provođenje određenih faza postupka odabira projekata pri tome se fokusirajući na kontrolu kriterija prihvatljivosti te kao jedan od potpisnika ugovora o bespovratnim sredstvima, kontrolira prihvatljivost troškova i prati provedbu projekata u suradnji s korisnikom. Kod praćenja provedbe ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ulažemo velike napore kako bi s korisnicima ostvarili što bolju suradnju i pružili im podršku, našim znanjem i iskustvom, u provedbi njihovih projekata.

Spomenuli ste da je SAFU nadležan za ugovaranje projekata iz devet Prioritetnih osi, recite nam malo više o projektima koje ugovarate i godini iza vas.

Od početka ugovaranja projekata u Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ SAFU je ugovorio 430 projekata ukupne vrijednosti preko 21,5 milijarde kuna, od čega su 16,4 milijarde iz EU fondova. Samo u prošloj godini ugovorili smo 161 novi projekt čija ukupna vrijednost prelazi 5,9 milijardi kuna.

Godinu iza nas obilježio je početak radova na izgradnji Pelješkog mosta, otvoren je most kopno – otok Čiovo, ugovoreni su projekti rekonstrukcije i obnove željezničkih pruga i kolodvora. Kad pričamo o velikim projektima ne smijemo izostaviti strateški važne projekte poput Hrvatskog znanstvenog i obrazovnog oblaka ili turističke atrakcije na području Vukovara – Arheološki park Vučedol. U prošloj godini također se puno ulagalo u zdravstvo, ali svakako jedno od najvećih ulaganja je ono od 114 milijuna kuna u informatički sustav e-HZZO koji će povezati sve zdravstvene dionike u Hrvatskoj ali i šire. Popis velikih ulaganja je zaista dug pa smo tako kraj 2018. godine dočekali s 401 projektom u provedbi čija je ukupna vrijednost 19,5 milijardi kuna.

Kakvi su Vam planovi za 2019. godinu?

Zadali smo si visoke ciljeve i u 2019. godini te očekujemo da ćemo ugovoriti projekte u iznosu od oko 7,9 milijardi kuna bespovratnih sredstava. Između ostalog, čeka nas ugovaranje velikih projekata poput izgradnje nove zgrade Dječjeg centra za translacijsku medicinu Srebrnjak u Zagrebu. Naši otoci duž Jadrana bi trebali dobiti bržu i kvalitetniju hitnu medicinsku službu brzim brodicama, s KBC-om Osijek krećemo u sufinanciranje pripreme projekta izgradnje novog Kliničkog bolničkog centra, koji je prepoznat kao projekt od strateške važnosti. Nastavljaju se ulaganja u promet i prometnu infrastrukturu, kroz obnovu željezničkih pruga (pruga Hrvatski Leskovac – Karlovac) te ulaganja u lučku infrastrukturu na Jadranu. U planu je modernizacija voznog parka Hrvatskih željeznica te ugovaranje projekata unutar ITU mehanizma, podrške razvoju centara kompetencija, e-usluga te infrastrukture poduzetničkih zona.

Sve u svemu, kada zbrojimo projekte koje već imamo u provedbi i projekte za koje je planirano ugovaranje tijekom 2019., očekujemo da ćemo kraj godine dočekati s više od 600 ugovora u fazi provedbe.

Naše čitatelje najviše zanimaju projekti koji se provode na području grada Virovitice i Virovitičko-podravske županije, kakva je tu situacija?

Drago mi je da mogu istaknuti kako se grad Virovitica, ali i cijela županija imaju čime pohvaliti. Ako gledamo samo područje grada, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, naša Agencija je s korisnicima ugovorila osam projekata ukupne vrijednosti blizu 245 milijuna kuna dok se ta brojka za područje cijele Virovitičko-podravske županije penje na dvanaest ugovorenih projekata ukupne vrijednosti gotovo 386 milijuna kuna. Radi se o projektima iz različitih Poziva – od kulturne i prirodne baštine do zdravstva, poduzetništva, znanstvenih istraživanja i osiguravanja studentskog smještaja. Žitelji grada i županije, domaći i strani turisti, ljubitelji aktivnog odmora i prirode, moći će uživati u sadržajima koje nude dvorci Janković i Pejačević, prvi hrvatski UNESCO Geopark Papuk, EPIcentar Sequoia Slatina te posjetiteljski centri Dravska priča i Križnica.

U okviru tih projekata bit će organizirani razni atraktivni i edukativni sadržaji, povećat će se broj zaposlenih na području županije i privući veći broj posjetitelja u kontinentalni dio Hrvatske. Ako govorimo o brojkama, u okviru dva projekta iz područja zdravstva čija ukupna vrijednost iznosi više od 56 milijuna kuna možemo izdvojiti opremanje 4 dnevne bolnice i 33 ordinacije domova zdravlja, adaptaciju 7 županijskih ambulanti, mogućnost 75 novih operativnih postupaka nakon nabave nove zdravstvene opreme.

U Virovitici smo riješili problem nedostatka kapaciteta studentskog smještaja i dostupnosti visokog obrazovanja izgradnjom novog studentskog doma. U okviru projekta „Mreža inkubatora Virovitičko-podravske županije“ nastojimo riješiti problem nedostatka ravnomjerno raspoređene potpore poduzetnicima izgradnjom i opremanjem triju poduzetničkih inkubatora u Orahovici, Slatini i Pitomači. Podršku pružamo i znanstvenicima iz prehrambenog i poljoprivrednog sektora kojima će se izgradnjom Tehnološko-inovacijskog centra Virovitica osigurati infrastruktura, oprema i znanje potrebno za daljnja istraživanja.

Možete li nam ukratko najaviti i što naše sugrađane čeka u narednom razdoblju?

Naša Agencija u svom djelu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u narednom razdoblju planira potpisivanje tri nova ugovora za poduzetničke zone smještene u Virovitici, Slatini i Orahovici čija ukupna vrijednost iznosi više od 30 milijuna kuna. U sklopu tih projekata će se, među ostalim, izgraditi prometna, komunalna i energetska infrastruktura i otvoriti nova radna mjesta za stanovnike tih područja.

U 2019. godini planirana je i objava poziva za širokopojasni Internet. Osim navedenih projekata, u okviru Poziva „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema“ čija ukupna alokacija iznosi 78.000.000 kuna financirat će projekti „Kuća Čaja Oaza mira“ Općine Špišić Bukovica te „Uređenje TRC Jezero-Hercegovac-Ružica grad“ Grada Orahovice. Dodatno, u sklopu projekta Slavonija, Baranja, Srijem planirano je financiranje obnove dvorca Janković u Cabuni u iznosu od oko 50 milijuna kuna.

Nezahvalno je izdvajati pojedine projekte, ali recimo na području pet županija na istoku Hrvatske koji bi se projekti iz OPKK mogli istaknuti kao financijski „najteži“?

Tu ste apsolutno u pravu, teško je navesti sve projekte. Svaki projekt i svaka povučena lipa odnosno cent iz EU fondova su vrijedni spomena, ali ako već izdvajamo ugovorene projekte prema iznosu onda bih svakako kao najveći projekt u Slavoniji izdvojio gotovo 677 milijuna kuna vrijedan projekt obnove željezničke pruge Vinkovci – Vukovar kojim će se osigurati pouzdana povezanost luke Vukovar i cijele Hrvatske, ali i dijela Europe, što će u konačnici značajno unaprijediti ekonomiju ove istočne regije.

Često možemo čuti od raznih dionika kako Hrvatska ne povlači dovoljno novaca iz EU fondova. Vi iza sebe imate dugogodišnje iskustvo s EU fondovima, koji je Vaš pogled na trenutnu situaciju?

Kada gledam posljednje tri godine, jako puno toga se napravilo. Da ste me prije tri godine pitali ovo pitanje rekao bih Vam da ne povlačimo ni približno dovoljno. Na primjer, SAFU je tada imao ugovoreno projekata u vrijednosti milijardu kuna, a sada imamo 21 milijardu i idemo prema 29 milijardi do kraja ove godine. To znači da ćemo sva financijska sredstva koja SAFU ima na raspolaganju iskoristiti, zapravo i više jer gotovo po svakom pozivu ugovorimo više od prvotno dodijeljene alokacije. Što se tiče procesa ugovaranja projekata, imali smo veliki uzlazni rast tijekom posljednje tri godine, ove će godine doći do laganog smanjenja u ugovaranju, a počinje intenzivnija faza provedbe koja će trajati sigurno još tri do četiri godine za ovo financijsko razdoblje. Ući ćemo u novo financijsko razdoblje, a još neki od velikih projekata neće završiti.

Jedan od boljih primjera je baš Virovitica i Virovitičko – podravska županija, prije dvije-tri godine je počelo ugovaranje projekata i sada su ti projekti u fazi pune realizacije i to se vidi na svakom koraku, u svakoj ulici i na svakom velikom gradilištu na području grada. Napravljena je dobra priprema projekata koji su obuhvatili područje cijele županije i sada je na redu njihova realizacija, a dobrobiti ugovorenih projekata i razvoj će doći nakon završetka provedbe projekata kada sve bude u svojoj funkciji.

Budući da je SAFU angažiran na tako velikom broju projekata koji su, iz vašeg iskustva, najveći izazovi u provedbi?

Prema našem iskustvu to su priprema i provedba javne nabave za koju korisnici uglavnom nemaju dovoljno kapaciteta ili iskustva. Dodatno, osiguravanje provođenja ugovorenih radova i isporuka roba i usluga u skladu s početnim planovima i ugovorom, izmjene ugovora o nabavi te ispravno razumijevanje odredbi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava izazovi su s kojima se naši korisnici svakodnevno susreću. Stoga uvijek predlažemo korisnicima da pojačaju svoje kapacitete, a osobito za provedbu javne nabave (brojčano i kvalitativno).

Kako SAFU pomaže korisnicima kada projekt krene u provedbu?

SAFU je uvijek na raspolaganju svojim korisnicima tijekom cijelog perioda provedbe kada pomažemo i usmjeravamo korisnika. Također, naši korisnici nam prije objave šalju dokumentaciju o nabavi na prethodnu tzv. ex-ante provjeru u sklopu koje dajemo preporuke i savjete za prilagodbu dokumentacije. Za naše korisnike organiziramo i održavamo edukacije, pa smo tako samo u prošloj godini održali 38 edukacija za više od 960 sudionika. Veliki trud i pažnju ulažemo u edukacije jer smatramo kako neposrednim kontaktom s korisnicima dobivamo najbolje rezultate, a i sami korisnici imaju priliku upoznati naše stručnjake te licem u lice riješiti eventualne nedoumice ili pitati za savjet.

Tijekom provedbe projekata postoji rizik od nepravilnosti, koji je Vaš savjet korisnicima u njihovoj prevenciji?

Neke od najčešće utvrđenih vrsta nepravilnosti prilikom pripreme dokumentacije o nadmetanju nalazimo u restriktivnim tehničkim specifikacijama poput opisa predmeta nabave uporabom naziva robne marke kada to nije opravdano ili uporabom hrvatskih/europskih/međunarodnih normi bez oznake „ili jednakovrijedno“.

Međutim, kao što sam već spomenuo, u posljednje dvije godine SAFU intenzivno provodi prethodnu tzv. ex-ante kontrolu dokumentacije o nadmetanju. Isto tako, korisnici međusobno izmjenjuju iskustva i dobre prakse. Nastavno, možemo reći da je broj nepravilnosti vezan uz pripremu dokumentacije u padu budući da je tu vidljivo povećanje kvalitete same dokumentacije.

Veći broj nepravilnosti uočavamo u postupku pregleda i ocjene ponuda gdje nalazimo slučajeve da se odabere ponuda ponuditelja koja ne odgovara zahtjevima Dokumentacije o nabavi. Nadalje, česte su izmjene ugovora o javnoj nabavi kojim se mijenjaju početni uvjeti nadmetanja, na primjer produljenjem roka izvršenja radova, nedostavljanje ili dostava krivog sredstva osiguranja i sl.

Ono što je važno za istaknuti, i na što stalno moje kolege i ja apeliramo, kako bi tih nepravilnosti, a posljedično tome i naplaćenih korekcija bilo što manje, je ulaganje u kvalitetne i stručne ljudske kapacitete za pripremu i provedbu projekata, uključujući provedbu javne nabave.

S naše strane, mi ćemo se i dalje truditi davati vjerodostojne i pravovremene informacije korisnicima, kako bi provedba ugovora tekla u skladu s propisanim pravilima, ugovornim odredbama i primjenjivim propisima.

Izvor: https://www.icv.hr/

Skip to content