Jačanje kapaciteta Agencije za zaštitu osobnih podataka

Ostvareni rezultati projekta su: revidiran i izmijenjen Zakon o zaštiti osobnih podataka s ciljem usklađivanja spomenutog sa pravnom stečevinom Europske unije na području zaštite osobnih podataka, primjena zakona iz područja zaštite osobnih podataka i politike provedbe i nadzora u skladu sa izmjenama, uspostavljanje funkcije Službenika za zaštitu osobnih podataka, organizirana kampanja osvješćivanja javnosti na temu zaštite osobnih podataka kao temeljnog prava, održana obuka dionika i predstavnika civilnog društva na području zaštite osobnih podataka, provedena analiza zaštite osobnih podataka u državnoj upravi, izrađen nacrt izvješća o nedostacima i potrebama u IT sektoru, kao i nacrt IT strategije i akcijskog plana, primijenjen model višerazinske zaštite IT sustava putem obavljene certifikacije u skladu sa ISO27001 standardom informacijske sigurnosti.

Ovaj 24-mjesečni twinning projekt proveden je uz pomoć Agencije za zaštitu podataka, Španjolska, te FIIAPP, Fundación Internacional y para Iberoamérica  de Administración y Políticas Públicas, Madrid, Spain.

Skip to content