"Jačanje kapaciteta za provedbu nadzora prekograničnog prometa otpadom”

Cilj projekta u vrijednosti od 1.160.000 eura bio je ojačati kapacitete za provedbu nacionalnih i međunarodnih propisa vezanih uz prekogranični promet otpadom te unaprijediti postupanje Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Carinske uprave, Granične policije i drugih ključnih dionika.

Više informacija pogledajte na: http://www.mzoip.hr/

Skip to content