• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

16.1.2015. - Novosti

Jačanje rada Pravosudne akademije

Opći je cilj ovog projekta vrijednog 188.889,00 EUR (170.000,00 EUR iz IPA proračuna i 18.889,00 EUR iz državnog proračuna) povećati razinu profesionalnosti i učinkovitosti pravosuđa u Republici Hrvatskoj poboljšanjem kvalitete programa stručnog usavršavanja Pravosudne akademije namijenjenog sucima, državnim odvjetnicima i savjetnicima u pravosudnim tijelima u pogledu vještačenja u području građanskog i kaznenog prava. Provedba ovog Twinning light projekta počela je 2. siječnja 2015., a trajat će šest mjeseci.

Projekt će u uskoj suradnji provoditi EU Twinning partneri: Pravosudna akademija Republike Hrvatske, Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske i institucije iz odabrane države članice EU-a, Litve: Pravni institut Republike Litve, Centar za forenzične znanosti Litve, Ministarstvo pravosuđa Republike Litve i Središnja agencija za upravljanje projektima.

Skip to content