Jačanje sustava inspekcijskih nadzora industrijskih postrojenja koja značajno utječu na okoliš

Glavni korisnik projekta je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike – Uprava za inspekcijske poslove. A kao dionici biti će uključene sve suradne inspekcije koje sudjeluju u zajedničkim inspekcijskim nadzorima te predstavnici industrije, akademske zajednice kao i nevladine udruge. Projekt je odgovor Republike Hrvatske na obvezu učinkovite provedbe članka 23. Direktive o industrijskim emisijama – IED (2010/75/EU) kojim se države članice obvezuju na uspostavu inspekcijskog sustava za ispitivanje punog opsega učinaka na okoliš od strane postrojenja koja značajno utječu na okoliš. Vrijednost projekta je 398.580,00 EUR. Projekt financira Europska unija u okviru Prijelaznog instrumenta i sufinancira Republika Hrvatska. Provedba projekta traje 12 mjeseci, s početkom 9. siječnja 2017. godine.

U okviru projekta planirano je ostvarenje sljedećih rezultata:

  • Provedba analize i izrada Izvješća o trenutnom stanju u Republici Hrvatskoj vezano za usklađenost s odredbama Direktive o industrijskim emisijama te izrada preporuka za unaprjeđenje provedbe i kontrolu provedbe propisa u području industrijskih emisija
  • Izrada i distribucija Smjernica za provedbu inspekcijskih nadzora usklađenosti rada operatera s dozvolama izdanim sukladno odredbama propisa iz područja zaštite okoliša
  • Unaprijeđenje kapaciteta ciljnih skupina koji se odnose na inspekcijska tijela u području nadzora industrijskih postrojenja koja imaju značajan utjecaj na okoliš kroz ciljane edukacije i studijsku posjetu
  • Unaprijeđenje komunikacije i suradnje MZOE-a s predstavnicima industrijskog sektora, akademske zajednice i civilnog društva kroz održane dvije panel rasprave.
Skip to content