Javni natječaj za zapošljavanje – Odjel za informacijski sustav – Obavijest kandidatima

1. Za radno mjesto savjetnik pomoćnik za informatiku u Odjelu za informacijski sustav testiranje će obuhvaćati osnovna znanja i pojmove iz područja informatike u poslovanju.

Opis poslova za navedeno radno mjesto:

U suradnji sa savjetnikom unutar Odjela obavlja poslove prikupljanja i obrade podataka te izrađuje statističke izvještaje, uspostavlja i održava baze podataka u skladu s potrebama poslovanja Agencije. Odgovoran je za upravljanje mrežnim i korisničkim resursima. Odgovoran je za ažuriranje podataka koji proizlaze iz poslovnih procesa u nadležnosti Odjela, a unose se u informacijske sustave Agencije. Obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Odjela, odnosno poslove po nalogu voditelja Odjela i pomoćnika ravnatelja.

2. Za radno mjesto savjetnik u Odjelu za informacijski sustav testiranje će obuhvaćati praktična znanja koja kandidati moraju posjedovati temeljem iskustva koje se u natječaju traži.

Opis poslova za navedeno radno mjesto:

U suradnji s voditeljem Odjela planira aktivnosti kako bi se osiguralo njihovo kvalitetno i pravovremeno provođenje. Daje računalnu podršku zaposlenicima Agencije koji uključuju konfiguriranje računala i njihovo uključivanje u mrežu, kreiranje i postavljanje korisničkih računa, e-mail adresa, instalaciju sistemskih i korisničkih računalnih programa, obavljanje poslova vezanih uz sprječavanje širenja virusa kao i administraciju pisača te mrežnih i korisničkih resursa, održavanje poslužitelja, održavanje Internet stranice Agencije, skeniranje dokumenata od zajedničkih interesa za sve zaposlenike Agencije i stavljanje istih u zajednički repozitorij. Odgovoran je za ažuriranje podataka koji proizlaze iz poslovnih procesa u nadležnosti Odjela, a unose se u informacijske sustave Agencije. Obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Odjela, odnosno poslove po nalogu voditelja Odjela i pomoćnika ravnatelja.

Kandidati koji su se prijavili za oba radna mjesta pisati će oba testa.

Skip to content