“Mehanizmi prekogranične suradnje u EURES-u”

Opći je cilj ovoga projekta jačanje prekogranične mobilnosti i slobodnog kretanja radne snage u Europi, a njegova je svrha podržati HZZ u razvoju i provedbi prekograničnih EURES aktivnosti te promovirati prekograničnu mobilnost i suradnju. Ukupna vrijednost projekta iznosi 200.000 €. Očekivani rezultati projekta uključuju unaprjeđenje aktivnosti prekogranične mobilnosti i mehanizama prekogranične suradnje na regionalnom nivou, jačanje kapaciteta HZZ-a za prekograničnu EURES suradnju i pružanje kvalitetnih usluga vezanih uz prekograničnu mobilnost te informiranje postojećih i budućih prekograničnih radnika i poslodavaca u prekograničnim regijama o mogućnostima, načinima te uvjetima za prekograničnu mobilnost.

Skip to content