Najavljeni novi natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava EU organizacijama civilnog društva

U sklopu I komponente IPA 2010 preptristupnog programa – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija, u drugoj polovici 2011. godini predviđeno je objavljivanje četiri sheme dodjele bespovratnih sredstava putem kojih će se financirati projekti organizacija civilnog društva na slijedećim područjima:

1. Potpora naporima organizacija civilnog društva za praćenje i promicanje transparentnosti, učinkovitosti, odgovornosti i uključivosti javne uprave u borbi protiv korupcije

2. Potpora naporima organizacija civilnog društva za prevenciju nasilja među mladima i djecom te za njegovanje volonterstva među mladima

 

3. Potpora organizacijama civilnog društva u promicanju i praćenju provedbe politika jednakih mogućnosti i ostalih politika vezanih uz anti-diskriminaciju

 

4. Potpora doprinosu organizacija civilnog društva u razvoju, provedbi, promicanju i praćenju provedbe politika održivog razvoja i zaštite okoliša

Cilj programa je osnaživanje utjecaja organizacija civilnog društva te unaprjeđivanje njihove suradnje s javnim sektorom na navedenim područjima.

Na navedenim natječajima moći će sudjelovati ne-profitne organizacije i organizacije civilnog društva koje imaju status pravne osobe ili formalne mreže organizacija civilnog društva sljedećeg pravnog statusa: udruge građana, udruženja poslodavaca, sindikati te zaklade.

Objava natječaja predviđena je za drugu polovicu 2011. godine, a bit će javno dostupni na internetskoj stranici Agencije safu.hr te na web stranicama Europske komisije tj. EuropeAida http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm

Skip to content