Obavijest: Testiranje za radno mjesto stručni suradnik u Uredu za zajedničke poslove u Pisarnici

Prvi dio selekcijskog postupka: testiranje stručnog znanja i engleskog jezika održati će se za svako radno mjesto posebno te će kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja biti obaviješteni e-mailom (molimo provjeravati i junk-mail u inboxu) o točnom terminu testiranja.

Testiranje za radno mjesto stručni suradnik u Uredu za zajedničke poslove u Pisarnici održat će se 27. kolovoza 2012. godine te će obuhvaćati pismenu provjeru znanja bitnih za obavljanje poslova radnog u sljedećim područjima:

  1. safu.hr (ustrojstvo, djelokrug poslova koje obavlja SAFU),
  2. Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine br. 7/09) – http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_01_7_171.html
  3. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine 105/97, 64/00 i 65/09) – Zakon o arhivskom gradivu i arhivima te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/267275.html, http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/273432.html, http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_06_65_1459.html
  4. Testiranje znanja engleskog jezika

Opis poslova za radno mjesto stručni suradnik u Uredu za zajedničke poslove u Pisarnici:

Obavlja upisivanje akata, dostavu akata u rad, administrativno – tehničku obradu akata, otpremu akata, razvođenje akata, njihovo arhiviranje i čuvanje, umnožava i uvezuje dokumente. Odgovoran je za ažuriranje podataka koji proizlaze iz poslovnih procesa u nadležnosti Odjela, a unose se u informacijske sustave Agencije. Obavlja i druge srodne poslove iz djelokruga rada Odjela, odnosno poslove po nalogu nadređenih osoba.

Napomena: Obavijest o vremenu i područjima testiranja  za radno mjesto savjetnik u Uredu za financije i proračun bit će pravodobno objavljena na web-stranicama SAFU te će kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja biti pravodobno pozvani na testiranje, e-mailom.

Skip to content