Objava oglasa za posao

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije objavljuje natječaj za radno mjesto poslovnog tajnika u Uredu ravnatelja, dva mjesta savjetnika u Sektoru za kontrolu dokumenata, višeg savjetnika specijalista u Sektoru za natječajne postupke i provedbu projekata, višeg stručnog referenta i stručnog suradnika u Službi za računovodstvo, višeg savjetnika za računovodstvo u Tajništvu, višeg savjetnika za informatiku u Službi za informatičke i telekomunikacijske poslove. Prijave sa životopisom na hrvatskom i engleskom jeziku podnose se na adresu: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Zagreb, Ulica grada Vukovara 284 (Objekt C), zaključno sa 10. listopada 2008.

Skip to content