Objavljeni predlošci izjava o (ne)postojanju sukoba interesa sukladno članku 80. ZJN-a

Dodatno skrećemo pozornost na preporuku Europske komisije danu u Smjernicama za praktičare o izbjegavanju najčešćih pogrešaka u postupcima javne nabave u okviru projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova iz veljače 2018. godine da se izjave o (ne)postojanju sukoba interesa pribavljaju za svaki postupak nabave zasebno te da se u svrhu osiguranja revizijskog traga spremaju u spis predmeta ugovora o javnoj nabavi. Navedene Smjernice možete preuzeti ovdje.

Skip to content