• EU logo
 • OPKK logo
 • EU fondovi logo
 • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

31.10.2014. - Novosti

Održan Dan mogućnosti kroz EU fondove: interes je bio veći od očekivanog

Cilj ovog cjelodnevnog, informativnog događaja bio je svim zainteresiranima pružiti sveobuhvatnu i stručnu informaciju o mogućnostima korištenja sredstava iz aktualnog IPA pretpristupnog programa kao i budućih EU fondova, koji će Republici Hrvatskoj biti na raspolaganju nakon ulaska u Europsku uniju. Svi posjetitelji imali su priliku direktno razgovarati i dobiti željene informacije od stručnjaka iz institucija koje su trenutno akreditirane za korištenje pretpristupnih programa, a koje će imati značajnu ulogu i u budućim fondovima EU.

Informiranje se odvijalo putem tematskih info pultova:

 1. info pult – Civilno društvo i održivi razvoj
 2. info pult – Regionalni razvoj – prekogranična suradnja i poslovna infrastruktura
 3. info pult – Rgionalna konkurentnost – poduzetništvo, znanost, inovacije
 4. info pult – Promet, infrastruktura, zaštita okoliša
 5. info pult – Promet, infrastruktura, zaštita okoliša
 6. info pult – Razvoj ljudskih potencijala
 7. info pult – Ruralni razvoj
 8. info pult – Strategija i koordinacija EU fondova

Posjetitelji su također imali priliku pogledati izložbu fotografiju projekata financiranih kroz dosadašnje pretpristupne programe CARDS, Phare i ISPA.

Skip to content