Održan okrugli stol na temu „Uloga EU fondova u razvoja malog i srednjeg poduzetništva – od danas do 2013“

U okviru konferencije „Stvaranje konkurentnog hrvatskog obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva – izazovi i perspektive ulaska u Europsku uniju“, održana su dva okrugla stola: Uloga EU fondova u razvoja malog i srednjeg poduzetništva – od danas do 2013“ te „Jačanje konkurentnosti hrvatskih obrta, malih i srednjih poduzetnika uoči ulaska RH u EU kroz izvoz i gospodarsku diplomaciju“.

Ciljevi konferencije bili su:

  • Informirati male poduzetnike i obrtnike o važnosti EU fondova za njihov budući razvoj
  • Potaknuti veće sudjelovanje obrtnika u izvozno orijentiranim i međunarodnim projektima
  • Prenijeti iskustva i dobru poslovnu praksu malih i srednjih poduzetnika u procesu pridruživanja EU
  • Steći bolji uvid u pripremu projekata za strukturne fondove EU
Skip to content