Održana Otvorena vrata na temu "Financijsko upravljanje"

Kako je Agencija, osim za plaćanje, odgovorna i za utvrđivanje prihvatljivosti i ispravnosti računa, polaznike je zanimalo što se smatra valjanim računom. “Valjan račun mora sadržavati točan naziv projekta i broj ugovora, a iznos mora biti usklađen s onim definiranim u ugovoru, bilo da je riječ o predujmu, međuplaćanju ili završnom plaćanju”, objasnila je Bojana Drvodelić. Naime, visina pojedine faze plaćanja ovisi o vrsti ugovora. Tako za ugovore o nabavi roba i okvirne ugovora, predujam iznosi čak 60 posto ukupnog ugovornog iznosa, dok za ugovore o izvođenju radova taj iznos nije veći od 10 do 20 posto. Međutim, u slučaju twinning ugovora i darovnica, trajanja 12 mjeseci, prvo plaćanje iznosi čak 80 posto ukupnog ugovora.

“Važno je napomenuti kako se fakture inozemnim dobavljačima plaćaju u eurima, dok se domaćim plaćanje vrši u kunskoj protuvrijednosti prema kupovnom tečaju PBZ-a, a sve u skladu s procedurama EU i nacionalnim zakonodavstvom”, naglasila je Drvodelić.

Skip to content