Održana Otvorena vrata na temu "Rad odbora za ocjenjivanje ponuda u twinning postupcima"

Na predavanju, kojeg je održao Borislav Bogunović, direktor Ureda za ocjenjivanje ponuda i ugovaranje, bilo je riječ o procesu evaluacije od zaprimanja ponuda, tehničke evaluacije ponuda, pripreme izvještaja do rezultata evaluacije.

“Specifičnost odabira u twinning postupcima je u interakciji javne nabave i diplomacije, a uloga SAFU jest osigurati transparentan postupak u skladu s postavljenim procedurama EU”, rekao je Borislav Bogunović, pojašnjavajući razlike u postupku odabira ponuđača u twinning postupcima i standardne nabave.

Novost za tijela državne uprave je da za članove odbora za ocjenjivanje ponuda obavezno trebaju nominirati voditelja twinning projekta i zamjenika dugoročnog savjetnika u RH, jer se na taj način osigurava da u odabiru sudjeluju osobe koje su usmjerne na ciljeve projekta. Također, prilikom tehničke evaluacije važno je obratiti pozornost da dugoročni savjetnik ne sudjeluje na više od dva projekta u istoj regiji, jer se u protivnom smatra da predugo izbivanje iz matične institucije može dovesti do udaljavanja od struke.

“Pri odabiru stručnjaku potrebno je zapitati se da li su to osobe koje mogu inspirirati promjene na bolje” zaključio je Bogunović.

Skip to content