• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

31.10.2014. - Novosti

Održana Otvorena vrata „Ugovori o izvođenju radova – početna radionica“

U prostorijama Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, u srijedu 7. studenoga 2012. u okviru programa izobrazbe Otvorena vrata održana je radionica „Ugovori o izvođenju radova – početna radionica“ koju su vodile gđa Nataša Milutin Naglić, savjetnica specijalistica, Ured za pripremu i provedbu projekata i gđa Majda Pavleković, voditeljica Odjela V, Ured za pripremu i provedbu projekata.

Skip to content