Održana Otvorena vrata „Ugovori o izvođenju radova – početna radionica“

U prostorijama Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, u srijedu 7. studenoga 2012. u okviru programa izobrazbe Otvorena vrata održana je radionica „Ugovori o izvođenju radova – početna radionica“ koju su vodile gđa Nataša Milutin Naglić, savjetnica specijalistica, Ured za pripremu i provedbu projekata i gđa Majda Pavleković, voditeljica Odjela V, Ured za pripremu i provedbu projekata.

Skip to content