Održana Otvorena vrata "Uporaba i popunjavanje obrazaca na EuropAid web stranici – za ugovore o pružanju usluga, okvirne ugovore i ugovore o bespovratnim sredstvima"

U prostorijama Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata, u srijedu 15. lipnja 2011., održana je radionica “Uporaba i popunjavanje obrazaca na EuropAid web stranici – za ugovore o pružanju usluga, okvirne ugovore i ugovore o bespovratnim sredstvima”, koju je održala gđa Dunja Bonacci Skenderović, savjetnica u Uredu za pripremu i provedbu projekata.

Skip to content