Održana prezentacija projekta „Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju regionalnog centra za digitalizaciju i razvoj“

Vukovarsko-srijemska županija prijavila je projekt izrade projektno-tehničke dokumentacije za Regionalni centar za digitalizaciju i razvoj (u nastavku: RCDR) na Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za sufinanciranje pripreme strateških projekata regionalnoga razvoja u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Kroz navedeni projekt osigurat će se preduvjeti za izgradnju budućeg RCDR-a kroz izradu projektno-tehničke dokumentacije koja obuhvaća idejno rješenje s vizualizacijom, glavni projekt s pripadajućim elaboratima, kao i studiju izvodljivosti.

Projekt izgradnje Regionalnog centra za digitalizaciju i razvoj je usvojen kao jedan od 10 strateških projekata u sklopu Plana razvoja Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2021.-2027. godine. Isti je 5. listopada 2020. godine ušao u Razvojni sporazum SBS kroz dodatak br.2, a također je prijavljen kao najprioritetniji projekt od strane Vukovarsko-srijemske županije za Mehanizam za oporavak i otpornost.

RCDR bi se temeljio na „quadruple helix“ konceptu koji bi povezivao javni (Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije, Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca, Zavod za informatiku VSŽ), znanstveni (Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija), privatni (postojeći i novi MSP-i na području VSŽ) i civilni sektor (udruge) koji bi se međusobno nadopunjavali kroz uspostavu zajedničkih aktivnosti i usluga te razmjenu znanja, s posebnim naglaskom na digitalizaciju odnosno na uvođenje Industrije 4.0 u procese proizvodnje. Tako bi RCDR kroz svoje djelovanje bio usmjeren na razvoj gospodarstva na području VSŽ i šire i to posebice MSP-a, kako onih u nastanku (kroz ICT start-up inkubator) tako i onih postojećih.

U poslovnom objektu bit će uredi Razvojne agencije VSŽ, Agencije VIA iz Vinkovaca, FERIT-a iz Osijeka, Zavod za informatiku VSŽ, a bit će i velika multifunkcionalna dvorana s mogućnošću pregrađivanja. Navedeni prostor bit će opremljen najmodernijom audio-vizualnom opremom za razna događanja. U sklopu objekta predviđena je kantina i dječji vrtić s vanjskim dječjim igralištem.

Izrađena dokumentacija će biti temelj za početak radova izgradnje u budućem financijskom razdoblju, stoga mi je drago da su započete pojedine projektne aktivnosti kako bi se izgradio regionalni centar koji će djelovati na području Slavonije, Baranje i Srijema te je do sada provedena nabava za Studiju izvodljivosti, Projektni zadatak kao i nabava usluge izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te pripadnih elaborata. Trenutno se na području Vukovarsko – srijemske županije u okviru poziva Tehnička pomoć OPKK 2014.-2020. za sufinanciranje pripreme strateških projekata regionalnoga razvoja u Slavoniji, Baranji i Srijemu provodi za 10 projekata“, istaknuo je ravnatelj Petric.

Izvor: Vukovarsko-srijemska županija

Skip to content