Održana TAIEX radionica ‘Prijelaz na decentralizirani sustav upravljanja bez ex ante kontrole’

Trenutno uspostavljeni i akreditirani sustav upravljanja pretpristupnih fondova u Hrvatskoj je decentralizirani sustava upravljanja (tzv. DIS) uz ex ante kontrolu od strane Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj, što znači da se svaki korak u postupku provedbe prethodno odobrava od strane Delegacije. Za to nadležne hrvatske institucije, a među njima važno mjesto zauzima Središnja agencija za financiranje i ugovaranje, već su započele ozbiljne pripreme za ulazak u prošireni decentralizirani sustav upravljanja, tzv. EDIS. U tom sustavu akreditirana tijela upravljat će projektima financiranih iz EU fondova bez prethodne kontrole Delegacije, pri čemu će Središnja agencija za financiranje i ugovaranje zauzeti nove uloge. Kao tijelo s najvećim iskustvom u provedbi pretpristupnih programa pomoći, Agencija će postati centar praktičnog iskustava i znanja te tijelo ex ante kontrole za ostala tijela u sustavu.

U okviru TAIEX radionica svoja znanja i iskustva o prijelazu s decentraliziranog sustava upravljanja uz ex ante kontrolu Delegacije na prošireni decentralizirani sustav upravljanja bez ex ante kontrole prenijeli su kolege iz država članica koje su to iskustvo imali na svom putu ulaska u Europsku uniju. Na radionici su ujedno predstavljena iskustva onih članica koji su od samih početaka u EU te nisu imali iskustvo te tranzicije iz jednog u drugi sustav, ali imaju bogato iskustvo u korištenju i upravljanju EU fondovima.

Dr. Jan Hauser, savjetnik u Vijeću za socijalna pitanja u Pragu, održao je predavanje na temu ‘Iskustvo prijelaza s DIS-a na EDIS u Republici Češkoj – izazovi i rizici’.

Irinel Nechita, glavni revizor Regionalnog tijela za sektorski Operativni program za razvoj ljudskih potencijala pri Ministarstva rada, obitelji i socijalne skrbi u Rumunjskoj, održao je predavanje na temu ‘Verifikacija troškova i izvješćivanja’ te ‘Kontrolno okruženje i Računovodstveni sustav i sustav izvještavanja’.

Quirino Mealha, Direktor jedinice za kontrolu i reviziju Financijskog instituta za regionalni razvoj u Portugalu, izlagao je na temu ‘Procjena usklađenosti – pravni okvir procjene usklađenosti – ciljevi i rezultati’.

Giuseppe Florio, Ured za istraživanje i studije Odijela za računovodstvo u Ministarstvu ekonomije i financija u Italiji, održao je predavanje na temu ‘Upravljanje podacima i prikaz sustava upravljanja EU fondovima’.

Inta Liepa iz Ministarstva financija Republike Latvije govorila je na temu ‘Priprema za procjenu usklađenosti: problematika i naučene lekcije’.

Vassilka Lubenova iz Ministarstva rada i socijalne politike u Bugarskoj izlagala je na temu ‘Nabava – PRAG nasuprot Nacionalnog zakon (natječaj, evaluacija i ugovaranje)’.

Robert John Moreland, bivši član Europskog Parlamenta iz Velike Britanije održao je predavanje na temu ‘Uloga lokalnih vlasti u sustavu korištenja EU fondova i priprema lokalnih vlasti za EDIS’.

TAIEX ili Instrument za tehničku pomoć i izmjenu podataka je financijski instrument Opće uprave za proširenje Europske komisije koji pomaže državama u procesu približavanja, primjene i provedbe EU-ovih zakona. Kanalizira zahtjeve za pomoć čime pridonosi pružanju specifične stručne pomoći radi brzog rješavanja problema.

Skip to content