Predstavljeni novi projekti Carinske uprave

Carinska uprava predstavila je provedene aktivnosti dvije operacije (projekta) „Automatizirani sustav izvoza u okviru Carinskog zakonika Unije (AES)“ i „Modernizacija novog kompjuteriziranog sustava u okviru Carinskog zakonika Unije – (NCTS)“, sufinancirane iz Europskoga socijalnoga fonda temeljem Operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
 

Cilj projekta „Automatizirani sustav izvoza u okviru Carinskog zakonika Unije (AES)“, ukupne vrijednosti gotovo 1,6 milijuna eura jest daljnji razvoj postojećeg transeuropskog sustava kontrole izvoza u svrhu primjene potpuno automatiziranog sustava izvoza, kojim se obuhvaćaju zahtjevi poduzeća za postupke i podatke uvedene Carinskim zakonikom Unije, što, među ostalim, uključuje opseg pojednostavljenih postupaka, razdvojene izlazne pošiljke i centralizirano carinjenje za izvoz. Projekt obuhvaća razvoj novog transeuropskog sustava za pružanje potpore i pojednostavnjenje postupaka upravljanja podacima iz informativnih obrazaca i elektroničke obrade podataka iz informativnih obrazaca u području posebnih postupaka.

Cilj projekta „Modernizacija novog kompjuteriziranog sustava u okviru Carinskog zakonika Unije – NCTS“, ukupne vrijednosti gotovo 2 milijuna eura je ubrzanje i olakšavanje provođenja provoznog postupka te sprječavanje krijumčarenja i nelegalne trgovine. Kako bi NCTS bio u cijelosti elektroničko provođenje provoznog postupka, neophodno je bilo razviti i komunikaciju u elektroničkom obliku između sudionika u carinskom postupku, tj. komunikaciju između Carinske uprave i gospodarstvenika, što je ovim projektom i izvršeno.

IZVOR: Ministarstvo financija – Carinska uprava

Skip to content