Održano informativno-edukativno događanje “EU fondovi 2021.-2027. – Nove prilike” u Šibeniku

Događanje su uvodno pozdravili gradonačelnik Šibenika Željko Burić, župan Šibensko-kninske županije Goran Pauk i državni tajnik Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić.

Na samom početku događanja bilo je riječi i o dosadašnjim rezultatima korištenja EU fondova na području grada Šibenika i Šibensko-kninske županije koji su vidljivi gotovo na svakom koraku. U kratkom video prikazu istaknuti su neki od najznačajnijih projekata koju su do sada provedeni i koji su svojom realizacijom doprinijeli kvalitetnijim životnim prilikama za građane i dodatno povećali turistički i gospodarski potencijal ovog kraja.  Navedeno je kako je u razdoblju 2007.-2013. realizirano 35 projekata, a u razdoblju 2014.-2020. čak 80 projekata, od čega je najznačajniji projekt revitalizacije šibenskih tvrđava Sv. Mihovila, Barone i sv. Ivana.

Na informativno-edukativnom događanju “EU fondovi 2021.-2027. – Nove prilike“ predstavljene su mogućnosti financiranja lokalnih projekata u novom financijskom razdoblju 2021.-2027.. Predstavljena je Nova kohezijska politika u financijskoj perspektivi EU 2021.-2027.; Europski socijalni fond +, Program ruralnog razvoja – Nacionalni strateški plan ZPP-a, a pomoćnica ravnatelja SAFU-a Ana Čarić Perković održala je prezentaciju Izazovi u provedbi EU projekata.

Po završetku održana je i panel rasprava Što donose EU fondovi 2021.-2027. za razvoj lokalnih sredina?, gdje se razgovaralo o novim, financijski znatno većim mogućnostima iz EU fondova te o strateškim i lokalnim projektima koji su u pripremi. U panelu su sudjelovali: državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Tonči Glavina, ravnateljica Javne ustanove Razvojne agencije Šibensko-kninske županije Mira Lepur, državni tajnik Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić i Petar Mišura, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, Grad Šibenik uz moderatoricu Marinu Jurković.

U nastavku možete preuzeti prezentacije:

Nova Kohezijska politika u financijskoj perspektivi EU 2021.- 2027.

Šime Erlić, državni tajnik u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Europski socijalni fond +

Marija Pletikosa, državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Program ruralnog razvoja RH – Nacionalni strateški plan ZPP-a

Zdravko Tušek, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede

Izazovi u provedbi EU projekata

Ana Čarić Perković, pomoćnica ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Snimku cijelog događanja možete pogledati ovdje.

Izvor: strukturnifondovi.hr

Skip to content