Održano predavanje o zaštiti podataka i informacijskoj sigurnosti

U Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, izvanredni profesor na Sveučilištu Sjever Petar Mišević i Tomislav Njegovan iz Hrvatske gospodarske komore, održali su predavanje o zaštiti podataka i informacijskoj sigurnosti u poslovnom komuniciranju. Predavači su zaposlenike SAFU-a upoznali sa zakonskim propisima i primjenom propisa koji reguliraju područje obrade podataka, zaštite intelektualnog vlasništva i ISO standarda 27001, kako bi prepoznavali rizike i prijetnje od socijalnog inženjeringa u svakodnevnom poslovanju.

Brzi razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) i njihova primjena u svim područjima ljudskih djelatnosti ukazuje da kao suvremeno društvo živimo u digitalnom dobu. Razvoj i primjena IKT tehnologija u svakodnevnom poslovanju uz sve pozitivne aspekte, izložilo je organizacije i zaposlenike povećanju rizika i prijetnji od kibernetičkih napada ugrožavajući mreže, informacijske sustave, kritičnu infrastrukturu, ali i privatne informatičke uređaje kojim se koriste građani.

U cilju zaštite i podizanja razine informacijske sigurnosti, svaka organizacija mora planirati i provoditi mjere informacijske sigurnosti u cilju prevencije od krađe i gubitka podataka. Svi zaposlenici u poslovnom komuniciranju, s pravnim i fizičkim osobama, trebaju se pridržavati propisanih standarda i mjera informacijske sigurnosti kojim se minimiziraju rizici od krađe i gubitka podataka te neovlaštenog pristupa u informacijski sustav organizacije. Također, svaki zaposlenik obvezan je u obradi službenih podataka poštivati važeće zakonske propise.

Skip to content