• EU logo
  • OPKK logo
  • EU fondovi logo
  • Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

31.10.2014. - Novosti

Oglas za radno mjesto u okviru IPA 2009 Twinning projekta:"Stručno usavršavanje sudskih savjetnika i budućih sudaca i državnih odvjetnika kroz uspostavu samoodrživog sustava obrazovanja"

Oglas za radno mjesto u okviru IPA 2009 Twinning projekta:”Stručno usavršavanje sudskih savjetnika i budućih sudaca i državnih odvjetnika kroz uspostavu samoodrživog sustava obrazovanja” se nalazi u privitku.

Odricanje od odgovornosti: Ugovorno tijelo za predmetni oglas je institucija zemlje članice u svojstvu Twinning partnera. SAFU ne preuzima odgovornost koja bi na bilo koji način mogla proizaći iz objavljenog oglasa.

28.8.2012. - News

Job advertisement within the framework IPA 2009 Twinning project: "Professional Development of Judicial Advisors and Future Judges and State Attorneys through Establishment of Self Sustainable Training System"

Job advertisement related to IPA 2009 Twinning project: \”Professional Development of Judicial Advisors and Future Judges and State Attorneys through Establishment of Self Sustainable Training System\” is enclosed in the attachment.

Disclaimer: Contracting authority for abovementioned job advertisement is the EU Member State institution selected as Twinning partner. CFCA will not take any type of responsiblity which could result from published job advertisement.

Skip to content