Otvoren novi projekt za Poreznu upravu

Očekivani rezultati projekta su usmjereni na daljnje usklađivanje propisa Republike Hrvatske o PDV-u s propisima EU-a i unapređenje radnih procesa i procedura vezano uz nove propise o PDV-u. Stoga će se u sklopu projekta donijeti preporuke koje se odnose na propise i organizacijske promjene, dok će kapaciteti PU RH biti osnaženi.

Projekt obuhvaća sljedećih 6 glavnih komponenti:

  • Daljnje usklađivanje nacionalnih propisa Republike Hrvatske o PDV-u s EU propisima
  • Unapređenje radnih procesa i procedura u vezi s novim propisima o PDV-u
  • Unapređenje VIES informacijskog      sustava i procedura u vezi s VIES sustavom
  • Preporuke o mogućim organizacijskim promjenama vezano uz izmjene propisa o PDV-u
  • Unapređenje kapaciteta PU RH na području propisa o PDV-u kroz ciljano stručno usavršavanje službenika PU RH
  • Izrada strategije komunikacije s poreznim obveznicima i njihove edukacije o procedurama u  vezi s PDV-om

Ovaj projekt je od izuzetnog značaja za Republiku Hrvatsku u okviru procesa pristupanja Europskoj uniji. Kao što je već navedeno tijekom pretpristupnih pregovora i unatoč značajnom napretku koji je zabilježen proteklih godina, Republika Hrvatska mora uložiti dodatne napore u cilju usklađivanja poreznog zakonodavstva na području PDV-a, suzbijanja poreznih prijevara i jačanja svojih administrativnih kapaciteta.

Kroz ovaj Twinning projekt Europska unija pruža pomoć Poreznoj upravi Republike Hrvatske u uspostavi učinkovitog i pravednog poreznog sustava, te u ispunjavanju svojih pravnih obveze nakon pristupanja Europskoj uniji.

Skip to content