Otvorena šetnica u Kanalu sv. Ante u Šibeniku

Projekt je vrijedan 1,4 milijuna eura od kojim se 1 milijun eura odnosi na IPA sredstva. Zahvaljujući tome projektu iskoristit će se potencijal Kanala svetog Ante u Šibeniku kako bi se poboljšala turistička infrastruktura i sustav upravljanja radi promocije aktivnog i kulturnog turizma. U sklopu projekta potpuno je izgrađena i uređena šetnica duga 4,4 kilometra. Korisnik projekta je Javna ustanova Zaštićene prirodne vrijednosti Šibensko-kninske županije, a partneri su Turistička zajednica grada Šibenika i Regionalna razvojna agencija Šibensko-kninske županije.

Skip to content