Otvorena vrata: „Financijsko upravljanje EU projektima kod ugovora o uslugama, specifičnih ugovora i ugovora o bespovratnim sredstvima prema PRAG-u“

Osnovne informacije:
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije organizira radionicu u sklopu Otvorenih vrata na temu „Financijsko upravljanje EU projektima kod ugovora o uslugama, specifičnih ugovora i ugovora o bespovratnim sredstvima prema PRAG-u“.
Radionica će se održat u srijedu, 29. siječnja 2014. od 9:00 do 16:00 sati u SAFU, Ulica grada Vukovara 284, zgrada C, 5. Kat. Predavačice su gđa Andrijana Jurin Vidović i gđa Ana Crnčec, više stručne savjetnice u Službi za financije u okviru programa IPA i Prijelaznog instrumenta, SAFU.

Ciljna skupina:
Radionica je namijenjena djelatnicima u tijelima državne uprave i javnom sektoru koji žele naučiti više o financijskom upravljanju projektima koji se financiraju iz EU fondova.

Svi programi edukacije koje provodi Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU namijenjeni su isključivo djelatnicima državne i javne uprave, s naglaskom na institucije korisnice projekata financiranih iz IPA programa i IPA provedbenim tijelima te provedbenim tijelima za strukturne fondove.

Kratki program:
Radionica je koncipirana tako da se kroz primjere iz prakse prolazi kroz tri vrste ugovora – ugovore o uslugama, specifične ugovore i ugovore o bespovratnim sredstvima. Na radionici će se pojasniti temeljne odrednice ovih ugovora te financijsko praćenje odnosno upravljanje provedbom projekata. Također, predavači će kroz praktične vježbe objasniti polaznicima procedure kontrole financijskih izvješća za navedene vrste ugovora.

Kako se prijaviti?
On-line prijava: On-line prijave više nisu moguće, radionica je POPUNJENA.

Skip to content